LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 2.em 6. lawand@lawand.hu

LAWAND Mérnöki Iroda :: Klímavédelmi és vízipari beruházást előkészítő kutatás és stratégiai dokumentum

Klímavédelmi és vízipari beruházást előkészítő kutatás és stratégiai dokumentum Tuzla Kanton (Bosznia-Hercegovina) területén

Projektazonosító: WBGC-2021.3-2021-00033

Kedvezményezett: LAWAND Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft.

Alapítás éve: 1997.

Főtevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Helyszín: Tuzla Kanton, Lukavac

Fogadó szervek: Government of Tuzla Canton, Vlada Tuzlanskog Kantona, Ured Premijera

Teljes költségvetés: 58 256 000,- Ft

Támogatás: 34 953 600,- Ft

Megvalósítási időszak: 2021. július 1. – 2022. szeptember 30.

A háborút követő népességmozgások következtében a kanton lakossága átrendeződött, a városok felé konvergált. A gyakori villámárvizek ellenére, a növekvő vízigény és klímaváltozás miatt a régió vízhiánnyal küzd.

A projekt egyik célja új felszín alatti vízbázisok kijelölése volt, mely figyelembe veszi az éghajlatváltozásból eredő problémákat. A lakossági igényeknek megfelelően, ezeken a területeken a jelenlegi vízművek bővítése valósulhat meg.

A kutatás során kis vízerőművek pontos építési helyére tettünk javaslatot. Célunk volt továbbá, hogy árvízkockázat-kezelési módszerekre és fenntartható csapadékvíz-gazdálkodási lehetőségekre tegyünk javaslatot.

 

A projekt során Tuzla Kanton, Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztériuma, és Lukavac város önkormányzata teljes körű támogatást nyújtott. A projekt része volt a szakmai konzultáció, a magyarországi vízipari tapasztalatok átadása. A boszniai partnerrel közös cél volt, hogy az elkészült tanulmány szakmailag hasznos legyen, és alapot nyújtson a jövőbeni referenciamunkákhoz.

 

A projekt a következő ütemek szerint valósult meg: 1) A térségre vonatkozó archív adatok (vízföldtani adatok, kút- és forrásadatok, meteorológiai adatok, térképek) beszerzése 2) A térségre vonatkozó szakkönyvek, folyóiratok, tanulmányok, publikációk beszerzése 3) Térinformatikai GIS-adatbázis felépítése és folyamatos frissítése 4) Terepbejárás, terepelőkészítés, hidrológiai és hidrogeológiai vizsgálatok 5) Terepi geofizikai mérés 6) Akkreditált in situ és laboratóriumi vízvizsgálatok  7) Hidrogeológiai modellezés 8) Hidrológiai modellezés 9) Távlati vízbázis kijelölése 10) Mikro vízi erőművek kijelölése 11) Villámárvizek kockázatának vizsgálata, fenntartható csapadékvíz-gazdálkodási metodika kidolgozása 12) Szakmai hidrogeológiai és árvízvédelmi oktatás, konzultáció, workshop 13) Stratégiai dokumentum elkészítése.

 

A projekt a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.

LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 2.em 6. lawand@lawand.hu