LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 2.em 6. lawand@lawand.hu

LAWAND Mérnöki Iroda :: Tevékenység

A LAWAND Mérnöki Iroda Kft. a környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a mélyépítés valamint a felszíni- és felszín alatti vízépítés terén végez teljes körű szakértői, szaktanácsadói és tervezői tevékenységet.

Ezen tevékenységi körökhöz kapcsolódóan a Mérnöki Iroda vállalja a kivitelezési munkák tervezői művezetését, bonyolítását, felelős műszaki vezetését és műszaki ellenőrzését.

 

 

A LAWAND Mérnöki Iroda Kft. az alábbi területeken áll Megbízói szolgálatában:

Környezeti károk kezelése

 • szennyezettségi helyzet előzetes felmérése
 • szennyezett területek környezeti állapot felmérése, tényfeltárás
 • terepi munkák (fúrás, mintavétel, helyszíni vizsgálatok, geodézia)
 • részletes tényfeltáró vizsgálatok, szennyeződés lehatárolása
 • hidrodinamikai és transzport modellezés
 • környezeti kockázatok elemzése (humán-egészségügyi ill. ökológiai)
 • "D" kármentesítési szennyezettségi határérték meghatározása
 • a kármentesítés (műszaki beavatkozás) során alkalmazható legjobb elérhető technológia (BAT) kiválasztása szakmai és költség-haszon alapokon
 • monitoring rendszerek (talaj, talajvíz, levegő, állapot) tervezése, kiépítése, üzemeltetése
 • műszaki beavatkozási tervek készítése
 • kármentesítési létesítmények vízjogi létesítési, üzemeltetési engedélyek beszerzése
 • szennyezett területek kármentesítését célzó műszaki beavatkozási munkák bonyolítása
 • tervezői művezetés
 • generál kivitelezés
 • műszaki ellenőrzés
   

Hulladékgazdálkodási feladatok

 • hulladéktároló- és lerakó telepek komplett tervezése
 • illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultiváció
 • depóniagáz kezelés
 • hulladékgyűjtő udvarok, szigetek
 • települési hulladékkezelési rendszerek kidolgozása
 • hulladékgazdálkodási tervek
 • szennyvíziszap kezelési technológiák és eljárások
 • komposztáló telepek
 • tervezői művezetés
 • generál kivitelezés
 • műszaki ellenőrzés
 • engedélyeztetési eljárások teljes körű bonyolítása
   

Vízi létesítmények tervezése

 • felszíni vízrendezés
 • sekély- és mélyfúrású kutak tervezése
 • komplett vízbeszerzések tervezése
 • tervezői művezetés
 • generál kivitelezés
 • műszaki ellenőrzés
 • engedélyeztetési eljárások teljes körű bonyolítása
   

Ipari technológiák/tevékenységek környezetvédelmi felülvizsgálata, környezetvédelmi auditok

 • környezeti állapotfelmérés készítése
 • környezeti hatástanulmány (EKHT; RKHT) készítése
 • környezetvédelmi felülvizsgálatok készítése
 • környezetvédelmi felülvizsgálat egységes környezethasználati engedély beszerzéséhez (IPPC)
 • gazdasági beruházások döntés-előkészítő tanulmányok készítése
 • telephely-engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó felülvizsgálatok készítése
 • felülvizsgálatok az elérhető legjobb technológiák szempontjából (BAT)
   

Mélyépítési munkák

 • felszíni és felszínalatti földmunkák
 • aknák, kutak
 • környezetvédelmi résfalak
 • mélyszivárgók, drének
 • rézsűállékonysági vizsgálatok
 • tervezői művezetés
 • generál kivitelezés
 • műszaki ellenőrzés
 • engedélyeztetési eljárások teljes körű bonyolítása
   

Műszaki ellenőri tevékenység

 • kármentesítések, barnamezős beruházások műszaki ellenőrzése
 • mélyépítési, bányászati tevékenység ellenőrzése 

LAWAND Mérnöki Iroda Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 2.em 6. lawand@lawand.hu